Chi Tiết Sản Phẩm

Phân tích qúa trình trong ngành dược phẩm và công nghệ sinh học I

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả :

Phân tích qúa trình trong ngành dược phẩm và công nghệ sinh học

Trong các hệ thống dược phẩm, sinh học hoặc quy trình sản xuất thực phẩm, tất cả các thành phần của hệ thống được làm ướt trong quy trình phải được làm sạch và khử trùng định kỳ. Vì lý do này, trong quá trình làm sạch tại chỗ (CIP) và khử trùng tại chỗ (SIP), tất cả các ống và bình chứa liên quan được rửa sạch và khử trùng bằng các chất làm sạch có tính kiềm và axit tương thích với quy trình. Trong SIP, các hệ thống quy trình cũng được khử trùng bằng hơi nước quá nhiệt để tiệt trùng 100%. Các cảm biến độ dẫn điện để theo dõi quá trình làm sạch và nồng độ chất làm sạch trong nước rửa thường phải chống lại sự dao động nhiệt độ khắc nghiệt và các chất làm sạch mạnh.

Phân tích qúa trình trong ngành dược phẩm và công nghệ sinh học

Trong các hệ thống dược phẩm, sinh học hoặc quy trình sản xuất thực phẩm, tất cả các thành phần của hệ thống được làm ướt trong quy trình phải được làm sạch và khử trùng định kỳ. Vì lý do này, trong quá trình làm sạch tại chỗ (CIP) và khử trùng tại chỗ (SIP), tất cả các ống và bình chứa liên quan được rửa sạch và khử trùng bằng các chất làm sạch có tính kiềm và axit tương thích với quy trình. Trong SIP, các hệ thống quy trình cũng được khử trùng bằng hơi nước quá nhiệt để tiệt trùng 100%. Các cảm biến độ dẫn điện để theo dõi quá trình làm sạch và nồng độ chất làm sạch trong nước rửa thường phải chống lại sự dao động nhiệt độ khắc nghiệt và các chất làm sạch mạnh.

Lượt truy cập: 37566 Online: 10
Hotline tư vấn miễn phí: 84.934.062.791
Zalo