Chi Tiết Sản Phẩm

Máy Đo Octane Điện Tử Hiện Số

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả :

Máy Đo Octane Điện Tử Hiện Số

Nước sản xuất: MỸ

- Hiển thị kết quả đo trong vòng 15 giây

- Kết quả đo hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng LCD

- Máy in được gắn trong máy đo otance có thể in kết quả đo kèm theo giờ và ngày

- Hiển thị trực tiếp chỉ số otane, ví dụ: (R+M)/2, RON (Research Oetane Number) và MOM (Motor Otane Number)

- Máy có cổng RS 232 dễ dàng chuyển dữ liệu vào máy vi tính

- Chỉ cần 8 ounces (28.35 gam) mẫu cho mỗi lần đo

- Máy có thể sử dụng đo trực tiếp tại hiện trường hoặc dùng trong phòng thí nghiệm với độ chính xác cao

- Bộ nhớ 10 phương pháp hiệu chuẩn

- Điện: 6 pin AA hoặc AC adapter

Cung cấp hoàn chỉnh bao gồm:

+ Máy đo octane điện tử hiện số 

+ Chất chuẩn (R+M)/2, RON, MON, xăng không chì và ethanol

+ Software manual và dây RS232

+ AC adapter và 6 pin AA 1.5 volt

+ Hộp đựng máy bằng nhôm

+ 03 chai đựng mẫu đo

+ 04 cuộn giấy in

+ Hướng dẫn sử dụng

Máy Đo Octane Điện Tử Hiện Số

Nước sản xuất: MỸ

- Hiển thị kết quả đo trong vòng 15 giây

- Kết quả đo hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng LCD

- Máy in được gắn trong máy đo otance có thể in kết quả đo kèm theo giờ và ngày

- Hiển thị trực tiếp chỉ số otane, ví dụ: (R+M)/2, RON (Research Oetane Number) và MOM (Motor Otane Number)

- Máy có cổng RS 232 dễ dàng chuyển dữ liệu vào máy vi tính

- Chỉ cần 8 ounces (28.35 gam) mẫu cho mỗi lần đo

- Máy có thể sử dụng đo trực tiếp tại hiện trường hoặc dùng trong phòng thí nghiệm với độ chính xác cao

- Bộ nhớ 10 phương pháp hiệu chuẩn

- Điện: 6 pin AA hoặc AC adapter

Cung cấp hoàn chỉnh bao gồm:

+ Máy đo octane điện tử hiện số 

+ Chất chuẩn (R+M)/2, RON, MON, xăng không chì và ethanol

+ Software manual và dây RS232

+ AC adapter và 6 pin AA 1.5 volt

+ Hộp đựng máy bằng nhôm

+ 03 chai đựng mẫu đo

+ 04 cuộn giấy in

+ Hướng dẫn sử dụng

Lượt truy cập: 37570 Online: 8
Hotline tư vấn miễn phí: 84.934.062.791
Zalo