Chi Tiết Sản Phẩm

Giám sát máy bay không người lái

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả :

Giám sát máy bay không người lái

DroneS cung cấp bộ cảm biến tích hợp đầy đủ của DroneS. Với dữ liệu tích hợp từ tất cả các cảm biến có sẵn, người dùng có thể nhanh chóng phát hiện và đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn. Giao diện người dùng trực quan cung cấp dữ liệu lịch sử và trực tiếp từ tất cả các cảm biến và phát các cảnh báo có thể định cấu hình dựa trên tiêu chí do người dùng xác định. Đây là giải pháp phát hiện lý tưởng trong bất kỳ môi trường nào đối mặt với các mối đe dọa UAS (Máy bay điều khiển không người lái)

Giám sát máy bay không người lái

DroneS cung cấp bộ cảm biến tích hợp đầy đủ của DroneS. Với dữ liệu tích hợp từ tất cả các cảm biến có sẵn, người dùng có thể nhanh chóng phát hiện và đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn. Giao diện người dùng trực quan cung cấp dữ liệu lịch sử và trực tiếp từ tất cả các cảm biến và phát các cảnh báo có thể định cấu hình dựa trên tiêu chí do người dùng xác định. Đây là giải pháp phát hiện lý tưởng trong bất kỳ môi trường nào đối mặt với các mối đe dọa UAS (Máy bay điều khiển không người lái)

Lượt truy cập: 37604 Online: 15
Hotline tư vấn miễn phí: 84.934.062.791
Zalo